Suffolk (Sf)


 


fotogalerie

Charakteristika:
Jedná se o původní Anglické plemeno vzniklé křížením ovcí plemene Norfolk Horn a beranů plemene Southdown. První zmínka o tomto plemeni pochází z roku 1797 (General view of agriculture in the country of Suffolk). Původně bylo toto plemeno nazýváno Southdown Norfolks, nebo místně taky Black faces. Uznáno plemenem bylo v roce 1810 a plemenná kniha byla založena roku 1887.

Suffolk je bezrohé masné plemeno středního až velkého tělesného rámce. Vlna bílá nebo mírně nažloutlá, rouno polouzavřené s ojedinělým výskytem černých vlnovlasů, sortiment B-C (25-33 mm), hlava a spodní část končetin až po loket a hlezno jsou pokryty černou krycí srstí. Uši dlouhé jemné a částečně svislé. Hruď široká a klenutá. Hřbet dlouhý a široký, kýty dobře osvalené.

Mateřské vlastnosti a mléčnost bahnic dobrá. Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Plemeno vhodné i do drsnějších klimatických podmínek podhorských oblastí. Pro své dobré užitkové vlastnosti se hodí k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny. Vývinem a růstem se řadí mezi poloraná plemena. Jehnice lze zapouštět při dobrém odchovu v 10-12 měsících věku o hmotnosti 50-55 kg. Živá hmotnost bahnic 75-85 kg, beranů 100-130 kg. Výška v kohoutku 70 cm, kříži 68 cm, délka těla 100 cm, obvod hrudníku 130 cm. Ovce jsou vhodné pro oplůtkový i jiné způsoby pastvy, včetně celoročních pastevních systémů. Plemeno je celosvětově rozšířeno, vyskytují se různé typy s rozdílným tělesným rámcem i zbarvením (anglický, americký, australský apod.). Berani anglického typu mají kohoutkovou výšku 70-80 cm, amerického 100-110 cm, jsou delší a váží až 180 kg, bahnice okolo 140 kg. V ČR se běžně využívá k užitkovému křížení již 30 let.

Užitkovost:
plodnost na obahněnou ovci 170-180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-38 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 330-380g, roční stříž bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-5,5 kg, délka vlny 7-9 cm, výtěžnost vlny 50-55 %. V roce 2007 bylo v KU zařazeno 105 stád s celkovým počtem 5412 bahnic a roček, což bylo plných 23,3 % ze všech ovcí zařazených v KU. Oplodnění dosahovalo 91,4 %, plodnost 160,7 %, intenzita reprodukce 146,8 % a odchov jehňat 129,4 %. Živá hmotnost při narození byla 3,47 kg a ve 100 dnech 30,53 kg, průměrný denní přírůstek do 100 dnů věku dosahoval u jehňat v KU 270,6 g. Z výsledků kontroly výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR vyplývá, že věk poražených jehňat byl 136 dnů, průměrný přírůstek 249 g, průměrná porážková živá hmotnost 37,4 kg, jatečná výtěžnost 45,8 %, zmasilost 3,5 bodu, ztučnění 2,7 bodu, podíl kýty 33,5 %, masa z kýty 75,4 %, ledvinového tuku 0,8 % a plocha MLD 14,2 cm2.

Seznam použité literatury:
Horák, F., a kolektiv, 2004: Ovce a jejich chov, nakladatelství Brázda
Holá, J., 2008: Situační a výhledová zpráva OVCE - KOZY červenec 2008
www.suffolksheep.org
www.schok.cz

 

Počet:

 

Osobní postřehy:

 

Výhody a nevýhody:

 

 

 
2009 - 2020 © Ing. Igor Dobeš, Ph.D.
z